Stiftelsen Einar Belvén

Aktuellt

Aktuellt

10 års jubileum för Richemontresan!

004CBCFA-73D2-4BC4-A00A-B3E8E143E47C.JPG

2009 - 2018 : 10 års lyckat samarbete

2009 arrangerade Stiftelsen Einar Belvén tillsammans med Sveriges Bagare och Konditorer (SBK) och Delicato bakverk AB, för första gången en studieresa för blivande gesäller inom bageri och konditori.

Resan gick till Richemonteskolan i Schweiz, en av Europas finaste bageriskolor. Studieresan blev så lyckad att den blev årligen återkommande för de studerande på de båda YH-utbildningarna i Kristianstad och Göteborg.

Som en del av jubileet har Stiftelsen med hjälp av SBK nominerat ett lärarlag som får möjlighet att följa med på nästa resa, som äger rum 14-17/1 2019. Det innebär att vi blir en grupp på totalt 46 studerande från de båda YH utbildningarna, 5 lärare samt representanter för de olika arrangörerna, totalt 54 personer.

Just nu pågår planeringen för fullt!

CACC487C-3D98-415E-847D-E42B670D104E.JPG
61921471-AC7D-410E-99B2-707809002DFC.JPG

De gemensamt framtagna målen:

- Öka statusen och intresset för de bägge YH utbildningarna
- Utveckla samarbetet mellan de berörda skolorna
- Få ett extra kompetensgivande inslag i utbildningen
- Ge utbildningen ett internationellt inslag
- Påvisa möjligheter till fortsatta internationella studier
 - Öka gesällernas målinriktning
- Bygga yrkesstolthet

9111E58F-E3E4-47EF-8762-4D59F5770774.JPG

Richemont i Luzern

Richemont är en internationell och mycket välkänd skola inom bageri och konditori. Skolan som ägs av Schweiziska bageriförbundet tillhandahåller en rad olika utbildningar. I första hand handlar det om konditori och bagarutbildningar, seminarier, säljträning, böcker och utbildningsmaterial. Men man arbetar även med en del forskning och utveckling. Förutom nationella elever tar Richemont årligen emot drygt 2 000 elever från andra delar av världen, främst från Europa och Asien. Drygt 1 000 gesäller examineras från skolan varje år. Alla lärare och instruktörer på skolan är kvalificerade yrkesmänniskor inom de olika områdena.

Ellinor Belven