Stiftelsen Einar Belvén

Kontakt & Ansökningar

Ansök om bidrag

 

Anslag beslutas av Stiftelsens Styrelse och lämnas företrädesvis till organisationer. Ansökan måste ske på särskild blankett. Vänligen kontakta Annika Hällström om Ni önskar få ansökningsblankett.

Annika Hällström
E-post: annika@hallstrom.se
Tel: 08-466 91 91


Vi har nu beslutat om alla anslag för år 2018. De som inte blivit kontaktade har ej beviljats några medel.

För nästa ansökningsomgång avseende år 2019 gäller följande;

Vi tar emot ansökningar från 15 februari till och med 8 mars 2019. Ansökningsblanketter skickas ut från och med 5 februari 2019. Endast de ansökningar som beviljas medel får besked. Besked kommer att lämnas före 29 mars.