Stiftelsen Einar Belvén

Kontakt & Ansökningar

Ansök om bidrag

 

Anslag beslutas av Stiftelsens Styrelse och lämnas företrädesvis till organisationer. Ansökan måste ske på särskild blankett. Vänligen kontakta Annika Hällström om Ni önskar få ansökningsblankett.

Annika Hällström
E-post: annika@hallstrom.se
Tel: 08-466 91 91


Vi har nu beslutat om alla anslag för 2019. De som inte blivit kontaktade har ej beviljats några medel.
Vi tar inte emot några fler ansökningar i år.

För nästa ansökningsomgång avseende gäller följande;
Vi tar emot ansökningar från 15 februari 2020 till och med 1 mars. Ansökningsblanketter skickas ut från och med 10 februari 2020. Endast de ansökningar som beviljas medel får besked. Besked kommer att lämnas före 1 april.

 Privatpersoner beviljas ej anslag.