Stiftelsen Einar Belvén

Kontakt & Ansökningar

Ansök om bidrag

 

Anslag beslutas av Stiftelsens Styrelse och lämnas företrädesvis till organisationer. Ansökan måste ske på särskild blankett. Vänligen kontakta Annika Hällström om Ni önskar få ansökningsblankett.

Annika Hällström
E-post: annika@hallstrom.se
Tel: 08-466 91 91


Vi har nu beslutat om anslag för det andra kvartalet. De som inte blivit kontaktade har ej beviljats några medel.

För nästa ansökningsomgång avseende gäller följande;

Vi tar emot ansökningar från 22 augusti till och med 3 september. Ansökningsblanketter skickas ut från och med 20 augusti. Endast de ansökningar som beviljas medel får besked. Besked kommer att lämnas före 27 september.