Stiftelsen Einar Belvén

Aktuellt

Aktuellt

Richemont Studieresa 2017

IMG_3058.JPG

Richemont 2017

Varje år sedan 2009 arrangerar Stiftelsen Einar Belvén tillsammans med Sveriges Bagare och Konditorer (SBK) och Delicato bakverk AB, en studieresa för blivande gesäller inom bageri och konditori.

 

De gemensamt framtagna målsättningarna:

- Öka statusen och intresset för de bägge YH utbildningarna
- Utveckla samarbetet mellan de berörda skolorna
- Få ett extra kompetensgivande inslag i utbildningen
- Ge utbildningen ett internationellt inslag
- Påvisa möjligheter till fortsatta internationella studier
- Öka gesällernas målinriktning
- Bygga yrkesstolthet

IMG_2959.JPG
IMG_2953.JPG
IMG_2914.JPG
 

Richemont skolan i Schweiz är en internationell och mycket välkänd skola inom bageri och konditori.
Skolan som ägs av Schweiziska bageriförbundet tillhandahåller en rad olika utbildningar. I första hand handlar det om konditori och bagarutbildningar, seminarier, säljträning, böcker och utbildningsmaterial. Men man arbetar även med en del forskning och utveckling.

Förutom nationella elever tar Richemont årligen emot drygt 2 000 elever från andra delar av världen, främst från Europa och Asien. Drygt 1 000 gesäller examineras från skolan varje år. Alla lärare och instruktörer på skolan är kvalificerade yrkesmänniskor inom de olika områdena.

 
IMG_2869.JPG
IMG_2948.JPG
IMG_2895.JPG
 

På 2017-års resa deltog totalt 48 studerande från de båda YH utbildningarna i Göteborg och Kristianstad. Med på resan följde också
3 lärare samt representanter för de olika arrangörerna, totalt 55 personer.

Just nu pågår planeringen för fullt för nästa års resa som äger rum 15-18/1 2018.

 
Ellinor Belven